/* */

Kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu

 

Mestská časť Bratislava-Čunovo v spolupráci so spoločnosťou OLO bude od 4.apríla distribuovať kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu. K dispozícii budú v podateľni miestneho úradu na Hraničiarskej ulici 144/22.

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu? Došiel vám už štartovací balíček, ktorý rozdávala spoločnosť OLO? Po vrecká už nemusíte chodiť len do centrály OLO, ale prevziať si ich môžete aj v Čunove, konkrétne v podateľni miestneho úradu.

„Ide o jednorazovú dodatočnú distribúciu, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek,“ približuje Zuzana Balková zo spoločnosti OLO. „Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.“

Od zavedenia zberu kuchynského bioodpadu v októbri 2021 do konca februára 2023 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať takmer 6 000 ton vzácneho kuchynského bioodpadu.

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do zberu. Vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je následným spracovaním zdrojom elektriny, bioplynu, biouhlíka a certifikovaného substrátu EFFECO, ktorý je schopný regenerovať pôdu, viazať v nej uhlík a zvyšovať jej úrodnosť,“ dodáva Balková.

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku. Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok, v čase od 7:00 do 16:00 hod. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.

Kde sa dajú vyzdvihnúť kompostovateľné vrecká?

–     Na Zákazníckom centre OLO, Ivanská cesta 22.

–    Na miestnom úrade v našej mestskej časti Hraničiarska 144/22.

Kedy sa dajú prevziať vrecká:

Na miestnom úrade:

Pondelok:  08:00 – 12.00, 13.00 –  17:00

Streda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Piatok: 08:00 – 12:00

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.