/* */

Konkurz Alkana

ALKANA – muzikálová škola a divadlo, otvára aj tento šk. rok triedy muzikálovej prípravky pre deti od 4 do 6 rokov.

Určené dni na konkurz  budú 3. a 4. 9. 2020 od 16.30 do 18.00 priebežne v Alkane, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka.

Konkurz_Alkana_9_20

Autor

Komentovanie je vypnuté.