/* */

Mimoriadny odvoz bioodpadu- informácia

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. zabezpečilo pre pôvodcov bioodpadu zo záhrad interval odvozu tohto odpadu aj začiatkom mesiaca december 2020.

V prílohe uvádzame tlačovú správu o realizácii tohto zberu.

TS_Mimoriadny odvoz BRO

Autor

Komentovanie je vypnuté.