/* */

OLO informuje- kuchynský a záhradný bioodpad

Kuchynský a záhradný bioodpad bude odvážať častejšie. Sezónne sa mení interval odvozu.

 

👉 V týždni od pondelka 4. marca 2024 sa interval odvozu kuchynského bioodpadu (KBRO) zmení na 2x za 7 dní a v takomto intervale bude kuchynský bioodpad odvážaný do 30.11.2024. Zistiť si svoj odvozový deň môžete na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ Databázu budeme v priebehu tohto týždňa aktualizovať.

 

👉 Koncom februára a začiatkom marca bude záhradný bioodpad (BRO) odvážaný opäť v intervale 1x za 14 dní a to do konca novembra.

 

  • Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 29. februára do 12. marca 2024. 

 

  • Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v párny týždeň vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 4. marca do 8. marca 2024.  Informáciu o svojom odvoznom dni po zadaní konkrétnej adresy nájdu obyvatelia na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ Databázu budeme v priebehu tohto týždňa aktualizovať.

 

 

📝 Komplexnú informáciu sme zverejnili aj na našej web stránke https://www.olo.sk/kuchynsky-a-zahradny-bioodpad-budeme-odvazat-castejsie-sezonne-sa-meni-interval-odvozu/

Nájdete tam aj to, ako rozlíšiť nádobu na zber kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu, ako efektívne kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie a aj to, ako je možné sa ešte do systému zberu kuch. bioodpadu.

 

 

Chceli by sme Vás preto porosiť o komunikáciu prostredníctvom vašich komunikačných kanálov vrátane sociálnych sietí, aplikácií či rozhlasu.

 

Vopred ďakujem za spoluprácu.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.