/* */

Oprava komunikácií – oznam

Magistrát hl.mesta plánuje v termíne od 11.-31.5.2020 realizovať v MČ Bratislava-Čunovo opravu nasledujúcich úsekov komunikácie:

  • Hraničiarska ul. – od zast. Pri kostole v smere do mesta-oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS,
  • Hraničiarska ul. – od Skýcovkej po zast. MHD Pri kostole  – oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS,
  • Petržalská ul. – v odbočení z Hraničiarskej smer do mesta – oprava jamy pozdĺž komunikácie Petržalská ul.

Žiadame občanov o zvýšenú pozornosť pri pohybovaní sa na opravovaných úsekoch,  o rešpektovanie prenosných dopravných značiek a vodičov parkujúcich vozidiel aby svoje motorové vozidlá preparkovali.

Autor

Komentovanie je vypnuté.