/* */

Oznam o zatvorení miestneho úradu dňa 30.9.2019

OZNAM

MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – ČUNOVO bude dňa 30. septembra 2019 od 14.00 hod. z technických príčin Z A T V O R E N Ý

Autor

Komentovanie je vypnuté.