/* */

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 30.4.2016 v čase od 8.00 do 10.00 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v zbernom dvore na ulici Na hrádzi v MČ Bratislava – Čunovo, pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče.

Zber elektroodpadu 2016

Autor

Komentovanie je vypnuté.