/* */

Oznam o zrušení stránkových hodín na MÚ

 

Miestny úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo je v dňoch

od 26.10.2020 do 10.11.2020

zatvorený

Prosíme verejnosť, aby bola chápavá a solidárna a v najbližších dňoch adresovala v minimálnej miere svoje požiadavky pracovníkom úradu len mailom. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že aj s Vašou pomocou túto výzvu zvládneme.

Toto opatrenie je súčasťou prevencie pred ochorením COVID-19.

 

 

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.