/* */

OZNAM – Ukončenie odvozu sezónneho zberu záhradného bioodpadu z rodinných domov 02.12.2022

OLO v spolupráci s Hlavným mestom predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 2. decembra 2022.

Domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v nepárny týždeň (47. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 21. do 25. novembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.

Domácnostiam, ktoré majú odvoz v párny týždeň (48. kalendárny týždeň) vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 28. novembra do 2. decembra 2022, a to v zmysle harmonogramu.

Presný deň odvozu si môžete pozrieť v tabuľke https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

 Viac sa dozviete na: https://www.olo.sk/predlzujeme-odvoz-zahradneho-bioodpadu-z-rodinnych-domov-do-2-decembra-2022/

Zároveň k dispozícii pre zdieľanie je aj post a soc. sieťach:

https://www.facebook.com/100049129646415/posts/pfbid02S46Amk4fvdTmgLf688EvuoLWXrPQej3bWFdm6DWpg3MB4Nd8ZzprD98xCcDjH3fal/

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.