/* */

Oznam- zatvorený MÚ

MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – ČUNOVO

bude dňa 4.októbra 2021 od 14.00 hod.

z technických príčin Z A T V O R E N Ý

Autor

Komentovanie je vypnuté.