/* */

Pozvánka-verejné zhromaždenie


 Vážení občania miestna samospráva Vás srdečne pozýva na

verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 30. júna 2022 o 18.00 hod.

v spoločenskej sále Miestneho úradu Bratislava-Čunovo.

Diskutovať sa bude o aktuálnych témach života obce.

Autor

Komentovanie je vypnuté.