/* */

Prosba o pomoc pri organizovaní MDD Čunovo 2023

Vážení spoluobčania – podnikatelia, dňa 03.06.2023 (sobota) sa uskutoční Medzinárodný deň detí Čunovo 2023.

Pri príležitosti organizovania podujatia MDD Čunovo 2023 sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc, ktorú môžete realizovať formou finančnej podpory, zabezpečením cien a odmien za úspešné absolvovanie športových hier a súťaží, prípadne občerstvením alebo spoluprácou na organizácii.

Ak sa rozhodnete podporiť naše deti oznámte nám to prosím písomne, mailom alebo telefonicky.

V prípade akýchkoľvek otázok a námetov sa môžete obrátiť na miestny úrad – p. Broszová: tel:  02/62 850 629, 0905 887 062, Email: broszova@mc-cunovo.sk

Predseda kultúrnej komisie –Marián Krist 0905 216 432

Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.