/* */

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021-oznam

Asistované sčítanie obyvateľov bolo ukončené 13.6.2021

Autor

Komentovanie je vypnuté.