/* */

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že  v uplynulých dňoch došlo v našej  mestskej časti k viacerým krádežiam bicyklov, preto  Vás vyzývame  k väčšej ostražitosti.

V prípade akýchkoľvek podozrení kontaktujte Okresné oddelenie policajného zboru  v Rusovciach, č.t. 0961035775, prípadne č.t. 158.

Zároveň prosíme občanov, ktorí  disponujú záznamom z kamier alebo akýmikoľvek  informáciami, ktoré by viedli k  objasneniu týchto skutkov, aby ich poskytli polícii.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.