/* */

Upozornenie – seniori buďte opatrní – podvodníci zneužívajú ochorenie COVID-19

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V upozorňuje verejnosť a najmä seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať finančné úspory. Podvodníci vás môžu osloviť s ponukou okamžitej pomoci pri predchádzaní alebo liečbe ochorenia COVID-19

Seniori dávajte si pozor, keď vás:

  • kontaktuje niekto cudzí telefonicky, osobne, či elektronicky s ponukou predaja ochranných prostriedkov (napr. rúšok, dezinfekčných prostriedkov, rukavíc) a liekov na podporu imunity alebo liečbu ochorenia COVID-19,
  • kontaktuje niekto cudzí a žiada zaslať peniaze za očkovaciu vakcínu pre vášho príbuzného infikovaného koronavírusom,
  • kontaktuje niekto cudzí ohľadom prebiehajúceho očkovania proti ochoreniu COVID-19 a žiada peniaze za očkovaciu vakcínu,
  • kontaktuje niekto cudzí s ponukou akejkoľvek pomoci na zmiernenie nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Policajný zbor odporúča riadiť sa nasledovnými radami

  • Nezasielajte peniaze na konkrétne účty v banke, ktoré vám oznámi neznáma osoba pri telefonickom kontakte, aj keď sa dôveryhodne predstaví a tvrdí, že ide o záchranu vášho príbuzného Neverte týmto tvrdeniam! Obratom kontaktujte svojich príbuzných a overte si uvádzané skutočnosti.
  • Nereagujte na ponuku predaja akýchkoľvek ochranných pomôcok alebo liekov, či očkovacích vakcín proti ochoreniu COVID-19. Môže ísť o podvodníkov, ktorí sa od vás snažia vylákať financie.
  • Nevpúšťajte do svojich príbytkov cudzie osoby, ktoré vás nečakane navštívili, alebo vám ponúkajú pomoc. Môžu vás okradnúť.

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.

Autor

Komentovanie je vypnuté.