/* */

Výberové konania- riaditeľ/-ľka MŠ Bratislava-Ružinov

Oznámenia o výberových konaniach na obsadenie miesta riaditeľa/-ľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov

s predpokladaným nástupom 1. júla 2024:

MŠ – Ivanská cesta

bližšie informácie:

MŠ_Ivanská cesta

s predpokladaným nástupom 1. októbra 2024:

MŠ – Bancíkovej, MŠ – Miletičova, MŠ -Pivonková, MŠ -Prešovská, MŠ – Stálicová

MŠ- Velehradská

bližšie informácie:

MŠ_Bancíkovej

MŠ_Miletičova

MŠ_Pivonková

MŠ_Prešovská

MŠ_Stálicová

MŠ_Velehradská

Autor

Komentovanie je vypnuté.