/* */

Zatvorenie MÚ

MIESTNY ÚRAD  MČ BRATISLAVA – ČUNOVO bude z technických príčin dňa 25.9.2023 od 14.00 hod. Z A T V O R E N Ý

Autor

Komentovanie je vypnuté.