/* */

Zatvorenie MÚ

MIESTNY ÚRAD  MČ BRATISLAVA – ČUNOVO bude dňa 12. decembra 2022 od 13.00 hod. z technických príčin

Z A T V O R E N Ý

Autor

Komentovanie je vypnuté.