/* */

Zberný dvor- oznam

ZBERNÝ DVOR ČUNOVO bude otvorený v piatok 24.04.2020 v čase od 14:00 – 18:00 hod za sprísnených bezpečnostných opatrení.  V sobotu 25.04.2020 bude zberný dvor zatvorený.

Tj :

  1. vstup bude umožnený max. 3 osobám naraz. Ostatní budú čakať vonku v dostatočnej vzdialenosti od seba, odporúčame min. 2 metre.
  2. vstup len s rúškom alebo obdobnou náhradou
  3. samotný odpad si doma pretriediť, nech sa čo najmenej zdržujete na zbernom dvore
  4. zdvorilo žiadame o urýchlené vysypanie a opustenie dvora, ruky si nepodávame
  5. dodržiavajte pokyny prevádzkovateľa, počkajte kým vás vyzvú na samotný vstup na zberný dvor a usmernia vás

Tieto opatrenia sú zavedené z dôvodu šírenia vírusu COVID – 19.

Žiadame preto o striktné dodržiavanie opatrení za zachovanie bezpečnosti vašej  a ľudí čo budú zberný dvor riadiť.

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu sa presúva na mesiac MÁJ 2020. O presnom termíne budeme informovať.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.