/* */

Poďakovanie BSK- materiálno-technické pomôcky pre deti z DHZ

V nadväznosti na uskutočnený nábor nových členov z radov detí v predškolskom a mladšom školskom veku sa mestskej časti vďaka získanej dotácii vo výške 3.500,00 € z dotačnej schémy Participatívny rozpočet 2019  Bratislavského samosprávneho kraja podarilo pre dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Čunovo zabezpečiť nákup materiálno-technických pomôcok.  Detskí dobrovoľní hasiči sa prostredníctvom nových pomôcok hravou formou naučia práci s hasičskou technikou, naučia sa viazať uzle a v duchu zachovania tradície budú v jednotných dresoch reprezentovať DHZ Čunovo na súťažiach doma i v zahraničí.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.