/* */

ÚPRAVA PRACOVNÉHO ČASU-17.7.2023

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky č. 99/2016 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a v zmysle Smernice starostky MČ č. 1/2017, dôjde k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo (nasledovne:

pondelok 17.7.2023 – pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod.

 utorok 18.7.2023 – nestránkový deň

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.