/* */

Úprava pracovného času – miestny úrad Čunovo – 10.07.2023 – 14.07.2023

 

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky č. 99/2016 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a v zmysle Smernice starostky MČ č. 1/2017, dôjde k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo (nasledovne:

pondelok 10.7.2023 – pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod.

utorok 11.7.2023 – nestránkový deň 

streda 12.7.2023 – pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod. 

štvrtok 13.7.2023 – nestránkový deň 

piatok 14.7.2023 –  pracovná doba od 8.00 hod. -12.00 hod.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.