/* */

Návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v mestskej časti Bratislava–Čunovo, prevádzkovaným mestskou časťou Bratislava – Čunovo.

Návrh zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska  v mestskej časti Bratislava–Čunovo, prevádzkovaným mestskou časťou  Bratislava – Čunovo.

Príloha č. 1 k VZN 1 2012

Autor

Komentovanie je vypnuté.