/* */

Oznámenie o uložení zásielky

Prosíme občana: Jarko Bartoš, aby si vyzdvihol oznámenie o uložení zásielky v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Čunovo.

Autor

Komentovanie je vypnuté.