/* */

Oznam o plnení povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2024/2025

Oznamujeme rodičom školopovinných detí, ktoré nastupujú v školskom roku 2024/2025 do prvého ročníka, že MČ Bratislava-Petržalka určila Všeobecne záväzným nariadením č.2/2023 zo dňa 14.3.2023 plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Čunovo v školskom obvode Gessayova 2, Bratislava.

Autor

Komentovanie je vypnuté.