/* */

Upozornenie

Vzhľadom k prebiehajúcim prácam na výstavbe komunikácie Zichyho ulice prosíme občanov z ostatných ulíc mestskej časti aby počas výstavby strpeli parkovanie vozidiel občanov z dotknutej ulice, nakoľko majú z dôvodu stavebných prác znemožnené prístupy k svojim nehnuteľnostiam.

Ďakujeme za pochopenie.

Autor

Komentovanie je vypnuté.