/* */

Poďakovanie

Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo ďakuje všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný priebeh charitatívneho podujatia Adventné popoludnie 2015. Zisk vo výške 2.920 € pomôže Detskému kardiocentru v Bratislave.

AP2015vdaka_web

Autor

Komentovanie je vypnuté.