/* */

Oznámenie o začatí stavebného konania- Novostavba samostatných RD- Watsson

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa §61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o upustení od ústneho pojednávania

„Novostavba samostatných rodinných domov“ – Watsson

ŠSU-166-2021-Ma-21 Oznámenie o začatí konania- Novostavba samostatných RD-Watsson-VV

Autor

Komentovanie je vypnuté.