/* */

Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. a verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha 4a)_Sklad DHZ- PD elektroinštalácia Príloha 4a)_Sklad DHZ- technická správa Príloha 4a)_StavebPovolenie_PožiarnaZbrojnica_Sklad Príloha 4a)-Právoplatné stavbené povolenie sklad DHZ Príloha 4b) Výkaz-Výmer Príloha 4b) Výkaz-Výmer Prilohy_1 až 3Čunovo Príloha 5_Zmluva_o_dielo Výzva_Stavebné Práce_Sklad MTZ-Čunovo

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.